Metoda odwadniania

Odwadniany osad nadmierny musi uzyskać wysoką zawartość suchej masy, niezależnie od tego, czy będzie dalej transportowany, wykorzystywany, składowany lub spalany. Wirówka to kolejny etap rozwoju, cieszącej się wielkim powodzeniem, szybkiej wirówki, która zastała specjalnie skonstruowana dla odwadniania osadu nadmiernego. Stosując wirówkę osiągamy przepustowość osadu ok. 5 do ponad 150m3/h.

FLOTTWEG DECANTER Z4E
FLOTTWEG DECANTER Z4E
Profesjonalny sprzęt
odwadniający
Odwadniarka pozioma
FLOTTWAG - schemat

Przeróbka osadów ściekowych traktowana jeszcze niedawno jako zadanie drugorzędne w stosunku do oczyszczania ścieków szybko nabiera znaczenia równorzędnego. Wybudowane wcześniej oczyszczalnie oraz wiele spośród budowanych obecnie
w oparciu o wcześniej przygotowane projekty, będą zmuszone do uzupełnień i modernizacji. Zmiana sytuacji podyktowana jest szybko postępującą zmianą podejścia do osadów w Państwach Unii Europejskiej, co z kolei zobowiązuje do podobnego
podejścia państwa nowo przyjęte do Unii. Z całą pewnością osady ściekowe, w zależności od przygotowania oraz
warunków lokalnych, będą nadal stanowić odpad do składowania albo produkt do wykorzystania. Osady przewidziane do składowania jako odpad będą musiały podlegać daleko idącym przetworzeniom.
Jeszcze obecnie wielu inwestorów i projektantów z trudem godzi się z koniecznością daleko idącego odwadniania, higienizacji i stabilizacji, jako warunków złożenia osadu na składowisku, a już trzeba brać pod uwagę nową sytuację.
Specjalna budowa wirówek stosowanych przez naszą firmę daje najlepsze rezultaty i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Zasada działania:

  • Ślimak wiruje ze zmienną różnicową prędkością obrotową relatywnie do bębna i transportuje osadzoną fazę stałą w stronę zwężającego się końca bębna
  • Bęben ma kształt stożkowo-cylindryczny i wiruje z prędkością obrotową dopasowaną do danego zadania
  • Faza stała o wymaganej zawartości suchej masy jest wyrzucana przez siłę odśrodkową przez otwory znajdujące się na stożkowym końcu bębna do stacjonarnej obudowy fazy stałej
Zapraszamy do współpracy.

Wybierając naszą firmę ATC - dokonujecie najlepszego wyboru!

 
 
 
Firma ATC Polskie Centrum Higieniczno-Ekologiczne Ochrony Środowiska
Odwadnianie osadów ściekowych | Utylizacja odpadów | ATC| Osuszanie odpadów ściekowych| Czyszczenie | konserwacja systemów wentylacji | Ochrona środowiska
kanałów | okapów | serwis | instalacja
projektowanie stron www - iPolska.com.pl